• Eersteklas Zorgverzekering
 • Snel geholpen door ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,3

Farmacie

Bent u apotheker? Hieronder vindt u de informatie die u nodig heeft.

Contracteren

Informatie voor zorgverleners over onze zorginkoop

Toestemming vragen

Voor farmaceutische zorg is in een aantal gevallen vooraf toestemming van ons nodig.

Declareren

Farmaceutische zorg kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Dit doet u via VECOZO.

Medische noodzaak

De zorg is de laatste jaren steeds duurder geworden. Om de zorgkosten in de hand te houden controleren we steeds meer op de doelmatigheid van geneesmiddelen. Dat hoeft niet altijd het goedkoopste middel te zijn, maar het mag ook niet onnodig duur zijn. Een merkgeneesmiddel is onnodig duur als de generieke variant ook gebruikt kan worden.

Als de arts op het recept 'medische noodzaak' of 'MN' aangeeft, mag u dit volgen als de reden voldoende duidelijk is. Is het niet duidelijk waarom er 'medische noodzaak' of 'MN' op het recept staat? Dan vragen wij u om contact op te nemen met de voorschrijver. Op basis daarvan zal worden besloten welk geneesmiddel er wordt geleverd.

Komt u er niet uit met de voorschrijver? Dan kunt u contact met ons opnemen via apothekers@onvz.nl. We vragen u om bij twijfel geen papieren nota mee te geven, maar om contact met ons op te nemen. Hierdoor voorkomen we dat de kosten onterecht bij onze verzekerde in rekening worden gebracht als er toch sprake is van medische noodzaak.

Vergoedingen

Wilt u weten of farmaceutische zorg wordt vergoed? In onze algemene regels en vergoedingen vindt u de voorwaarden die gelden voor onze basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen. Bijvoorbeeld informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. 

Veel geraadpleegde vergoedingen:

Wijzigingen voor 2022

Bent u alleen op zoek naar de wijzigingen voor 2022? Deze vindt u in het wijzigingsoverzicht 2022

Goed om te weten

 • De verzekerde wil zelf een merkgeneesmiddel, zonder een medische noodzaak. Kunt u dit verstrekken en declareren?

  ONVZ is met apothekers overeengekomen dat er doelmatige zorg wordt geleverd, onder andere door patiënten waar mogelijk het merkloze geneesmiddel mee te geven. Dit hebben we in het onderlinge contract opgenomen. Mocht het echter niet lukken de patiënt te overtuigen om het merkloze geneesmiddel te gebruiken, dan kunt u dit geneesmiddel direct met de patiënt afrekenen. U dient de patiënt er in dat geval op te wijzen dat hij of zij de nota zelf bij de zorgverzekeraar kan indienen om een gedeeltelijke vergoeding voor het geneesmiddel te ontvangen. Wij vergoeden namelijk de prijs van het betreffende merkloze geneesmiddel. De rest moet de verzekerde zelf betalen.

 • We volgen de afspraken om de administratieve lasten te verminderen

  We volgen de afspraken die in het veld bij (Ont)regel de zorg gemaakt zijn om de administratieve lasten te verminderen. Zo geldt dat de huisarts voor medicatie bij het stoppen-met-rokenprogramma, voor dieetpreparaten en verbandmiddelen een recept met indicatiecode kan uitschrijven. Andere zorgverleners moeten wel het ZN-formulier gebruiken.

 • We vergoeden nicotinevervangers en geneesmiddelen om te stoppen met roken alleen bij gedragsmatige ondersteuning

  We vergoeden nicotinevervangende middelen en geneesmiddelen voor het stoppen met roken komen alleen als die zijn voorgeschreven als onderdeel van een stoppen-met-rokenprogramma, ter ondersteuning van de gedragsverandering.

 • U heeft een vraag over de vergoeding van geneesmiddelen. Wat kunt u doen?

  Wanneer u vragen heeft over de precieze vergoeding voor bepaalde geneesmiddelen, vragen wij u contact op te nemen met ONVZ via apothekers@onvz.nl.

 • Waar kunt u de formulieren artsenverklaring en/of apotheekinstructie vinden van producten die vallen onder Bijlage 2?

  Geneesmiddelen die vallen onder Bijlage 2 kennen een aantal voorwaarden. Onderdeel van die voorwaarden zijn het invullen van een formulier artsenverklaring (AV) en een formulier apotheekinstructie (AI). Maar niet voor alle geneesmiddelen op Bijlage 2 zijn formulieren nodig.

  De geneesmiddelen Bijlage 2 zijn door VWS verdeeld in een aantal groepen:
  Groep 1: geen controle met een formulier
  Groep 2: geen formulier nodig, controle door apotheker door middel van apotheekinstructie
  Groep 3: artsenverklaring en apotheekinstructie
  Groep 4: eigen beleid per zorgverzekeraar

  Wanneer een geneesmiddel valt in groep 4 van Bijlage 2, vragen wij u contact op te nemen met ONVZ.

  ONVZ houdt zich aan de landelijke afspraken. Op ZNformulieren.nl vindt u de actuele formulieren.

 • Vallen de geneesmiddelen en zorgprestaties binnen het eigen risico van de verzekerde?

  Ja, alle geneesmiddelen en zorgprestaties vallen binnen het verplichte en vrijwillige eigen risico, met uitzondering van prestatie 3 Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik. Deze valt hierbuiten.

 • We zijn bevoegd om controles uit te voeren op de zorg en ingediende declaraties

  Lees meer over controles op pagina Controle protocol.

 • Hoe declareert u voor een verzekerde met een Health Basic of Health Premium polis?

  Ook voor een verzekerde met een Health Basic of Health Premium kunt u declareren via Vecozo.

Handige links

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.