• Eersteklas Zorgverzekering
  • Snel geholpen door ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,3

Diversiteitsbeleid bij ONVZ

ONVZ onderschrijft het belang van diversiteit. Naast behoud en de versterking van de juiste combinatie van kennis, ervaring en vaardigheden, is ook de verhouding tussen mannen en vrouwen van belang.

Zowel commissarissen als bestuurders worden benoemd op basis van een competentiematrix. Hierbij maakt – naast vaardigheden en vakinhoudelijke kennis – de man/vrouw-diversiteit deel uit van de criteria. Bij de invulling van vacatures is de man/vrouw-diversiteit dan ook uitdrukkelijk onderdeel van het proces.

Evenwichtige verdeling

De raad van commissarissen bestaat uit twee mannen en drie vrouwen (Louise Gunning-Schepers, Willem Geerlings, Edgar Koning, Iris van Bennekom en Sabijn Timmers). ONVZ heeft hiermee in de raad van commissarissen de beoogde evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen gerealiseerd.

De raad van bestuur (Jean-Paul van Haarlem en Ivo van Dijk) bestaat uit twee mannen. De verhouding bij clustermanagers, het hoogste managementniveau, voldoet ook aan de gewenste evenwichtige verdeling, drie vrouwen en vier mannen: Jan Berkelmans, Anna Chernilovskaya, Henk-Jan Maas, Jan Doornbos, Esther Jelsma, Marco Saas en Astrid van Leeuwen.

Bij ONVZ werken meer vrouwen (55 procent) dan mannen (45 procent). Ook bij de overige medewerkers heeft ONVZ oog voor diversiteit. Dit door bij de samenstelling van teams op alle niveaus in de organisatie te streven naar zo veel mogelijk diversiteit. Denk hierbij ook aan een variëteit aan mensen qua sekse, culturele achtergrond, leeftijd, seksuele geaardheid, sekse identiteit, etniciteit en mentale en fysieke gezondheid.

Diversiteit als kracht

Daarnaast streeft ONVZ naar een inclusieve bedrijfscultuur, waarin mensen zich openstellen voor elkaars achtergrond en niemand wordt uitgesloten. Dit sluit aan bij hoe wij met onze leden omgaan en geeft ook een zo goed mogelijke afspiegeling van ons ledenbestand en van de maatschappij. Verder heeft ONVZ de overtuiging dat naast een tussen medewerker en organisatie gedeeld doel, juist maximale diversiteit leidt tot wendbaarheid, variatie in ideeën en daardoor de beste oplossingen voor onze leden.

Diversiteit als kracht zien betekent dat verschillen in mensen zo goed mogelijk benut worden, zodat iedereen zich gewaardeerd voelt en iedereen in de organisatie zich kan ontwikkelen, op basis van zijn of haar talent.


Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.