• Eersteklas Zorgverzekering
  • Snel geholpen door ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,3

Integraal Zorgakkoord ondertekend door zorgverzekeraars

Houten,19 september 2022 - Vrijdag jl. presenteerde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Integraal Zorgakkoord (IZA) 2023-2026. Het akkoord is ondertekend door 13 branche- en beroepsorganisaties in de zorg, waaronder Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS. ONVZ ondersteunt de richting van het akkoord en is blij dat we hiermee in gezamenlijkheid aan de slag kunnen met de grote maatschappelijke opgave waar de zorg voor staat. We hopen daarbij dat huisartsen zich alsnog aansluiten bij het akkoord voor het einde van het jaar, gezien hun essentiële rol in het realiseren van de doelstellingen.

In het IZA zijn afspraken gemaakt voor de komende vier jaar. De afspraken zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, het garanderen van de toegankelijkheid van zorg en het in de hand houden van de groeiende zorgkosten. Een grote maatschappelijke opgave gezien de toenemende vraag naar zorg en de hiermee gepaard gaande stijgende zorgkosten.

Toekomstbeweging

Met het ondertekenen van het akkoord is een eerste stap gezet om deze maatschappelijke opgave het hoofd te bieden en de zorg anders in te richten in samenwerking met alle partijen, waaronder zorgverzekeraars. ONVZ is van mening dat met het IZA een goede beweging richting de toekomst wordt ingezet, maar er is nog veel te doen om de transformatie van de zorg concreet uit te werken en in te vullen met elkaar.

Investeren in preventie en digitale innovatie

Het nieuwe zorgakkoord verlegt de nadruk van zorg en ziekte naar meer focus op gezondheid en wat we zelf nog kunnen. Er is ruimte om te investeren in preventie en innovatie gericht op digitalisering van de zorg. Daarnaast is een goede samenwerking met andere partners uit het zorgveld noodzakelijk om te voorkomen dat wachtlijsten verder oplopen. Zo blijven onze verzekerden verzekerd van snelle toegang tot kwalitatieve zorg. 

Ruimte voor eigen keuzes

In het belang van onze verzekerden werkt ONVZ voortdurend aan vernieuwingen en verbetering van onze services om ondersteuning te bieden bij preventie en het waarborgen van snelle toegang tot passende zorg. Met ruimte voor eigen keuzes. Want eigen regie voor onze verzekerden vinden wij heel belangrijk. De verdere uitwerking van het IZA vraagt nauwlettende aandacht, maar meer focus op gezondheid en de ruimte voor innovatie en keuzevrijheid lijken in het akkoord geborgd te zijn. En dat stemt ons positief. 

ONVZ ziet het IZA als een eerste stap, maar het echte werk begint nu. Concretisering van de afspraken en de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord gaan veel vragen van alle betrokken partijen. We kijken ernaar uit om dat in samenwerking verder vorm te geven.

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.