• Eersteklas Zorgverzekering
 • Snel geholpen door ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,3

Inkoop hulpmiddelen

 

Latere aanbieding overeenkomsten hulpmiddelen

Anders dan vermeld in het inkoopbeleid zal een deel van de overeenkomsten medische hulpmiddelen 2023-2024 ná 1 oktober worden aangeboden. Vanwege maatschappelijke ontwikkelingen kost het ons meer tijd om de overeenkomsten vast te stellen. We streven ernaar een contractaanbod te doen in de eerste helft van oktober en uiterlijk begin november. Maatwerkovereenkomsten worden aangeboden na afronding van de onderhandelingen.

Nieuw aanbod overeenkomst TEK

Op 5 oktober 2022 hebben we een aangepaste overeenkomst therapeutische elastische kousen (TEK ) 2023-2024 via VECOZO aangeboden. Inmiddels hebben we ons eerste aanbod TEK 2023-2024 (verzonden op 16 augustus 2022) ingetrokken. In het aangepaste aanbod hebben wij naar aanleiding van de recente landelijke ontwikkelingen en gesprekken met het veld de tarieven verhoogd. Daarnaast hebben wij ook een tweetal wijzigingen in het inhoudelijke deel van de overeenkomst (deel II) doorgevoerd. De passages over openingstijden en levertijden zijn nu in lijn met de SEMH eisen.

Ik heb al getekend voor het aanbod van 16 augustus 2022, wat moet ik nu doen?

Om te voorkomen dat er verschillende tarieven in de markt gelden hebben wij voor iedereen het aanbod ingetrokken. Wij verzoeken u om nogmaals kennis te nemen van de aangepaste overeenkomst TEK 2023-2024, en indien u akkoord bent via VECOZO te tekenen. Ook de tekentermijn van 6 weken gaat opnieuw in.  

Algemene vragen

 • Hoe kan ik een zorgovereenkomst hulpmiddelen aanvragen?

  Dan kunt contact opnemen met onze afdeling Contractbeheer. U kunt ons bereiken via de e-mail: contractbeheer.hulpmiddelen@onvz.nl.

 • Ik heb een aanbod gekregen voor een zorgovereenkomst, maar daar wil ik geen gebruik van maken. Wat moet ik doen?

  Als u de zorgovereenkomst via VECOZO aangeboden heeft gekregen, dan kunt u de zorgovereenkomst daar weigeren. Heeft u het aanbod via de e-mail gekregen, dan kunt u ons via de e-mail antwoorden. Natuurlijk horen wij graag waarom u de aangeboden overeenkomst niet wilt ondertekenen. Wij vragen u dan ook contact met ons op te nemen via: contractbeheer.hulpmiddelen@onvz.nl.

   

 • Ik heb (inhoudelijke) vragen over de Zorginkoop. Wat kan ik doen?

  Dan kunt contact opnemen met onze afdeling Hulpmiddelen. U kunt ons bereiken via ons contactformulier of via de e-mail: hulpmiddelen@onvz.nl.

 • Krijg ik automatisch een overeenkomst?

  Als u vorig jaar een overeenkomst aangeboden heeft gekregen, dan kun u ervan uitgaan dat u dit jaar weer een overeenkomst aangeboden krijgt. Mocht u eind november nog geen aanbod hebben gehad, neem dan contact op met onze afdeling Contractbeheer via contractbeheer.hulpmiddelen@onvz.nl.

 • Mijn AGB-code is gewijzigd, moet ik iets doorgeven?

  Bij een wijziging van de AGB-code zullen reeds getekende overeenkomsten niet automatisch worden overgezet. Neemt u daarom op tijd contact met ons op via: contractbeheer.hulpmiddelen@onvz.nl.

 • Wat is het beleid rondom GPH-codes? Welke GPH-code moet ik gebruiken?

  Als er geen GPH-codes opgenomen zijn in de zorgovereenkomst, dan zijn de te hanteren GPH-codes terug te vinden op de website van Vektis. Als u na het raadplegen van deze website nog vragen heeft over een GPH-code voor een offerte of declaratie, dan kunt u contact opnemen met ONVZ via hulpmiddelen@onvz.nl. Heeft u vragen over de GPH-codes in de aangeboden zorgovereenkomst? Dan kunt u contact opnemen via contractbeheer.hulpmiddelen@onvz.nl.

 • Wat is het beleid rondom een aanvraag tot machtiging in relatie tot het machtigingsportaal van VECOZO?

  Om de doorlooptijd van het machtigingsproces te versnellen, verzoeken wij u zoveel mogelijk gebruikt te maken van het machtigingsportaal van VECOZO. Indien dit niet mogelijk is, kunt u de aanvraag rechtstreeks bij ons indienen via hulpmiddelen@onvz.nl of via het contactformulier.

 • Wat kan ik doen als ik een hulpmiddel wil leveren dat niet op de tarieflijst van de overeenkomst voorkomt?

  Dan is er sprake van niet-gecontracteerde zorg en moet u een aanvraag tot machtiging indienen. Kijk op onze pagina Toestemming vragen voor hulpmiddelen voor eventuele documenten die met een aanvraag moeten worden meegezonden. Over het algemeen gaat het om de medische indicatie, een beschrijving van de functionele beperking(en), een onderbouwing van de productkeuze en een offerte. Wij verzoeken u gebruik te maken van het Vecozo machtigingenportaal indien Vecozo die mogelijkheid biedt. Indien dit niet mogelijk is, kunt u de aanvraag rechtstreeks bij ons indienen via hulpmiddelen@onvz.nl of via het contactformulier.

 • Welke kwaliteitseisen hanteert ONVZ?

  In ons inkoopbeleid hulpmiddelen 2022 kunt u per zorgovereenkomst nakijken aan welke kwaliteitseisen u moet voldoen. Ons inkoopbeleid kunt u vinden bovenaan deze pagina.

Vragen zorginkoop 2022

 • Ik ben apotheker apotheekhoudende huisarts maar heb geen SEMH-certificaat. Kan ik de zorgovereenkomst tekenen?

  In artikel 2 van Deel II van de overeenkomst staat dat een SEMH-certificaat alleen voor zorgaanbieders welke aan te merken zijn als medisch speciaalzaak verplicht is. Onder medisch speciaalzaak worden de hulpmiddelenleveranciers met een 76-(AGB)code bedoeld. Voor apotheekhoudenden is deze verplichting niet van toepassing.

 • Klopt het dat ik als apotheek(houdende huisarts) meerdere zorgovereenkomsten hulpmiddelen heb ontvangen/getekend?

  Dit klopt. Per hulpmiddelgroep wordt een aparte overeenkomst aangeboden.

Vragen zorginkoop 2023

 • Ik ben apotheker apotheekhoudende huisarts maar heb geen SEMH-certificaat. Kan ik de zorgovereenkomst tekenen?

  In artikel 2 van Deel II van de overeenkomst staat dat een SEMH-certificaat alleen voor zorgaanbieders welke aan te merken zijn als medisch speciaalzaak verplicht is. Onder medisch speciaalzaak worden de hulpmiddelenleveranciers met een 76-(AGB)code bedoeld. Voor apotheekhoudenden is deze verplichting niet van toepassing.

   

 • Klopt het dat ik als apotheek(houdende huisarts) meerdere zorgovereenkomsten hulpmiddelen heb ontvangen/getekend?

  Dit klopt. Per hulpmiddelgroep wordt een aparte overeenkomst aangeboden.

 • Bij de aanbieding van de overeenkomst 2023-2024 verwijst ONVZ met een link naar de Algemene Inkoopvoorwaarden Hulpmiddelenzorg. Ik kan dit document echter niet vinden op de website.

  U vindt de Algemene Inkoopvoorwaarden (AIV) Hulpmiddelenzorg 2023 bij uw contractaanbod via VECOZO.

   

  In enkele aanbiedingsbrieven staat per abuis de verwijzing naar een link op onze website. U kunt echter de AIV in uw contractaanbod aanhouden.

   

 • Waarom staat PNOzorg niet langer in de overeenkomst vermeld als label van ONVZ?

  Per 1 januari 2023 gaat PNOzorg, de zorgverzekering voor de media en creatieve sector, verder onder de naam ONVZ. PNOzorg en ONVZ werken al vanaf  2010 samen in de uitvoering van de verzekering. Ook onder de naam ONVZ houdt dit verzekeringscollectief haar eigen karakter en stevige positie voor de media en creatieve sector.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.