• Eersteklas Zorgverzekering
  • Snel geholpen door ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,3

Volgbeleid

 

Beleid huisartsen- en ketenzorg

Op het moment dat u een overeenkomst sluit, is het mogelijk de preferente zorgverzekeraar toestemming te geven om de afspraken die u samen heeft gemaakt te delen met de andere zorgverzekeraars. Hierna worden de afspraken via VECOZO uitgewisseld en regelt ONVZ deze in.

ONVZ volgt de afspraken van uw preferente zorgverzekeraar. De vrijheid tot toetsen, afwijken en afwijzen van het tarief blijft bestaan. Bij het volgen wordt op hoofdlijnen het volgende beleid gehanteerd:

  • ONVZ volgt in de regio van de zorgaanbieder de eisen die door de preferente zorgverzekeraar zijn gesteld. Deze eisen gaan over de competenties van de zorgaanbieder en de kwaliteit van zorg
  • als afspraken die tussen de zorgaanbieder en de preferente zorgverzekeraar zijn gesloten niet aansluiten bij de signatuur en populatie van ONVZ, dan worden deze niet gevolgd
  • afspraken in het kader van segment 2 worden alleen gevolgd als deze met dezelfde preferente zorgverzekeraar zijn gemaakt als de afspraken in segment 1. ONVZ regelt één preferente zorgverzekeraar in
  • er wordt transparantie geboden over de inhoud van de afspraken. Afspraken voor multidisciplinaire zorg en aanvullende afspraken zonder inzage volgt ONVZ niet
  • bij inregeling van de verkeerde preferente zorgverzekeraar kunt u eenmalig een wijziging aan ons door geven. De wijziging gaat in per de eerste dag van het volgende kwartaal. Uitzonderingen hierop zijn niet mogelijk

ONVZ streeft naar een zo eenvoudig en soepel mogelijk proces. Dit is afhankelijk van een goede en tijdige aanlevering door de preferente zorgverzekeraar, een juiste verwerking door onze systemen en het moment van declareren door de zorgaanbieder.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.