ZakelijkBereken premieEnglish

 • Eersteklas Zorgverzekering
 • Snel geholpen door ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,3

Wet langdurige zorg (Wlz)

Langdurige en intensieve zorg in de thuissituatie of in een instelling.

Komt u in aanmerking?

Heeft u blijvend zorg nodig? En heeft u daarbij permanent toezicht nodig of moet de zorg 24 uur per dag dichtbij beschikbaar zijn? Dan heeft u recht op zorg volgens de Wet langdurige zorg (Wlz).Bijvoorbeeld bij langdurig intensieve zorg voor chronisch zieken, ouderen of personen met een handicap of psychische aandoening.

Meer informatie over langdurige zorg vindt u op: www.zorgkantoor.nl of op De Wlz | Onderwerp | Regelhulp - Ministerie van VWS

Hoe vraagt u langdurig intensieve zorg aan?

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u recht heeft op zorg volgens de Wlz.

Heeft u langdurig intensieve zorg nodig? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het CIZ. Bij uw aanvraag geeft u ook aan welke zorg u wilt krijgen:

 • in een instelling, bijvoorbeeld een verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg
 • thuis
 • een deel van de tijd in een instelling en een deel thuis, dit heet deeltijdverblijf

Wat doet het zorgkantoor?

Heeft u vragen over Wlz-zorg? Neem dan contact op met het zorgkantoor. Het regionale zorgkantoor zorgt namelijk voor een goede uitvoering van de Wlz in uw regio en niet uw zorgverzekeraar. Er zijn 31 zorgkantoren in Nederland, elk met een eigen regio.

  

Persoonsgebonden budget of zorg in natura?

U kunt op 2 manieren Wlz-zorg ontvangen:

 • een persoonsgebonden budget, of
 • zorg in natura

Kiest u voor een persoonsgebonden budget? Dan moet u zelf de zorg inkopen. En zelf uw administratie bijhouden.

Heeft u een Wlz-indicatie en kiest u voor een persoonsgebonden budget (pgb-Wlz)? Dan moet u een pgb-aanvraag indienen bij uw zorgkantoor. U vraagt het aanvraagformulier op bij het zorgkantoor in uw regio. Op de website van PerSaldo leest u meer over een pgb aanvragen via het zorgkantoor.

Kiest u voor zorg in natura? Dan regelt uw zorgkantoor dat u de juiste zorg ontvangt. Het zorgkantoor sluit een contract met zorgaanbieders. In het contract staat bijvoorbeeld dat de zorgaanbieders de zorg moeten aanpassen op uw behoeften. Ook moet de zorgaanbieder minimaal 2 keer per jaar met u bespreken of u tevreden bent. Daarnaast maakt het zorgkantoor afspraken over de kwaliteit van de zorg, zodat u zorg krijgt van goede en deskundige zorgverleners. Ook verzorgt het zorgkantoor de administratie.

Soms is een mix van zorg in natura en een persoonsgebonden budget ook mogelijk. Bijvoorbeeld als u een pgb heeft en verschillende soorten zorg nodig heeft, waaronder behandeling of deeltijdverblijf.

Wilt u advies, ondersteuning of zorgbemiddeling? Neem dan contact op met het zorgkantoor van uw regio.

Uw zorgaanbieder kiezen?

Vraagt u langdurige zorg aan bij het CIZ? Dan kunt u op uw aanvraag ook aangeven van welke zorgaanbieder u zorg wilt ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld een zorgaanbieder zijn waar u al zorg van ontvangt. Let op: controleer via de website van uw zorgkantoor of de zorgverlener van uw keuze een contract heeft afgesloten met uw zorgkantoor.

Op de website van Zorgkaart Nederland staan ervaringen van patiënten met zorgaanbieders in Nederland. Misschien dat het u helpt bij uw keuze. Heeft u behoefte aan advies, ondersteuning of zorgbemiddeling? Neem dan contact op met het zorgkantoor van uw regio.

Moet u een eigen bijdrage betalen?

Maakt u gebruik van Wlz-zorg? En woont u in een zorginstelling of ontvangt u zorg thuis? Dan moet u een eigen bijdrage betalen voor de Wlz. Deze eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. Met deze eigen bijdrage betaalt u mee aan de zorgkosten. Het CAK bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage op basis van uw persoonlijke situatie. Op de website van het CAK leest u meer over de eigen bijdrage voor Wlz-zorg.

Dubbel verzekerd

Heeft u een Wlz-indicatie en een aanvullende zorgverzekering? Dan kan het zijn dat u voor bepaalde zorg dubbel verzekerd bent. Lees meer over Wlz-zorg en uw zorgverzekering.

Goed om te weten

 • U heeft recht op onafhankelijke cliĆ«ntondersteuning

  Krijgt u zorg en ondersteuning uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan heeft u recht op gratis cliëntondersteuning.

 • Voldoet u niet aan de voorwaarden van Wet langdurige zorg (Wlz)? Er zijn andere mogelijkheden voor zorg

  Voldoet u niet aan de voorwaarden van de Wlz? Dan kunt u mogelijk hulp krijgen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Zorgverzekeringswet (Zvw). Kinderen tot 18 jaar kunnen hulp krijgen uit de Jeugdwet. Lees meer over langdurige zorg en ondersteuning.

 • Met klachten over de Wlz kunt u terecht bij verschillende instanties

   Bent u niet tevreden over de diensten van het zorgkantoor, een zorgverlener of over de zorg die u heeft ontvangen? Dan zijn er verschillende instanties waar u terecht kunt met uw klacht.

 • In sommige situaties kunt u (een vergoeding voor) Wlz-zorg in het buitenland krijgen

  Soms is het mogelijk om Wlz-zorg in het buitenland te ontvangen of een (gedeeltelijke) vergoeding daarvoor.In bepaalde situaties is het mogelijk om Wlz-zorg in het buitenland te ontvangen of een (gedeeltelijke) vergoeding daarvoor.

Zorgadvies nodig?

Bel de ZorgConsulent. Onze ZorgConsulenten weten welke instanties er zijn en denken graag met u mee. Ook zijn ze goed op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving.Telefoon: 0800 022 14 50 (gratis), kies voor optie 2

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.