• Eersteklas Zorgverzekering
  • Snel geholpen door ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,3

Raad van afgevaardigden

Graag stellen we u voor aan onze ledenraad. Lees hier wat zij voor u kunnen betekenen.

Wat doet de raad van afgevaardigden?

De raad van afgevaardigden behartigt de belangen van onze verzekerden. De ledenraad is het hoogste orgaan van Vereniging ONVZ en fungeert ook als raad van advies.   

De raad beoordeelt de jaarrekening en keurt die goed als hij correct is. Wat betreft de uitvoering van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg werkt de ledenraad als raad van advies en geeft de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Ook worden periodiek zaken besproken als ontwikkelingen in de zorg, veranderende wet- en regelgeving, de strategische koers van ONVZ en eventuele (product) aanpassingen. Er is specifiek aandacht voor het zorginkoopbeleid en klantcommunicatiebeleid van ONVZ. Hierop kan de raad invloed uitoefenen, met input van onze verzekerden.

De raad kent een pluriforme samenstelling. Zo zijn onder meer een verzekeringsadviseur, zorgverlener en vertegenwoordigers van onze labels onderdeel van de raad. Dat vinden we belangrijk, omdat de belangen van onze verzekerden en stakeholders zo het best vertegenwoordigd worden.

Wilt u contact opnemen met de raad van afgevaardigden? Mail dan naar rva@onvz.nl.

Meer informatie vindt u in het reglement van de raad.

raad-van-afgevaardigden

Samenstelling raad van afgevaardigden van Vereniging ONVZ

Zorgverleners profiel

Kirsten Kouwen-Lubbers

Verzekerde profiel

Jan van Heijningen, Mariël Casparie en Madelein Holm

Bestuurlijk profiel

Rob Barnasconi en Michael Rutgers

Intermediair profiel

Yme-Jan Hofstee

Financieel profiel

Erik Geels en Erik Hessels

Profiel ONVZ labels

Frans Brouwer (PNOzorg) en Sophie Hulshof (VvAA) 

Expert profiel

Arend-Jan Nijhuis (expert op het gebied van data science) en Hans Blaauwbroek (expert vanuit patiëntbelang)

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.