• Eersteklas Zorgverzekering
  • Snel geholpen door ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,3

Cijfers financieel jaarbericht 2014

Bedrijfsresultaat

Het geconsolideerde resultaat over 2014 bedraagt € 19,7 miljoen (2013: € 13,6 miljoen). Het resultaat is in vergelijking met 2013 toegenomen. De reden hiervoor is voornamelijk het resultaat van de beleggingen. 

Solvabiliteit

De vereiste solvabiliteit uit hoofde van de Wft bedraagt voor ONVZ Ziektekostenverzekering N.V. en ONVZ Aanvullende Verzekering N.V. gezamenlijk €  109,5 miljoen (2013: €273,5 miljoen). De aanwezige solvabiliteitsmarge is per 31 december 2014 ten opzichte van ultimo 2013 toegenomen van 257,3% naar 267,8%. Deze toename is het gevolg van het behaalde positieve resultaat in 2014.

Beleggingen

Het jaar 2014 was een goed beleggingsjaar. Ten opzichte van 2013 is geen wijziging aangebracht in het beleggingsbeleid. Het beleid is defensief, prudent en gericht op het minimaliseren van het risico. ONVZ brengt de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars in praktijk. Het totale rendement op beleggingen in 2014 was € 35,8 miljoen (2013: €10,7 miljoen).

Kerncijfers 2014

Geconsolideerde balans 2014

Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2014

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.