• Eersteklas Zorgverzekering
 • Snel geholpen door ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,3

Vergoeding voor herstelzorg ernstig zieke coronapatiënten

Uit de afgelopen maanden blijkt dat een deel van de patiënten met COVID-19 erg moeizaam herstelt. Daarom kunnen ernstig zieke coronapatiënten een tijdelijke vergoeding krijgen voor nazorg en revalidatieondersteuning.

Om welke zorg gaat het?

 • fysio- en oefentherapie
 • logopedie
 • diëtetiek
 • ergotherapie
 • medisch specialistische revalidatie

Omdat COVID-19 een nieuwe ziekte is, is er nog geen regeling die zorgt voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Alleen patiënten die opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis konden gebruik maken van de bestaande vergoeding voor revalidatie na een ziekenhuisopname.

Voor veel ex-COVID-19-patiënten zou dit betekenen dit dat zulke zorg daarom niet wordt vergoed. Terwijl die voor deze groep mogelijk wel effectief is.

Daarom heeft de minister besloten om, onder voorwaarden, fysio- en oefentherapie, diëtetiek en ergotherapie te vergoeden voor patiënten met ernstige COVID-19. De zorg moet dan wel gericht zijn op nazorg en revalidatieondersteuning.

Voorwaarden

Om de herstelzorg vergoed te krijgen, gelden onder meer deze voorwaarden:

 • de verwijzing moet plaatsvinden door een medisch specialist bij patiënten die opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis of MSR- of GRZ-instelling, of door een huisarts bij ernstige COVID-19 patiënten die tijdens hun ziekte thuis zijn gebleven. De medisch specialist of de huisarts bepaalt dus of iemand een doorverwijzing krijgt
 • de medisch specialist of huisarts geeft bij de verwijzing aan hoeveel en welke paramedische zorg nodig is, gezien de vastgestelde fysieke, cognitieve, psychische en sociale problemen
 • de eerste behandeling moet plaatsvinden binnen 1 maand na de verwijzing door de medisch specialist of huisarts
 • de huisarts evalueert na zo’n 3 maanden of de behandeldoelen zijn bereikt en of doorgaan met deze zorg zinvol is
 • de maximale behandelduur is 6 maanden na de datum van de eerste behandeling
 • aan het eind van deze periode van 6 maanden kan in bijzondere gevallen een beroep worden gedaan op een tweede behandeltermijn van maximaal 6 maanden. De medisch specialist die de diagnose heeft gesteld moet deze beslissing dan wel goed kunnen onderbouwen. En de tijd tussen het einde van de eerste behandeltermijn en de start van de tweede behandeltermijn moet maximaal 4 maanden zijn.
 • de maximale omvang van de eerstelijns paramedische herstelzorg binnen deze 6 maanden is 50 zittingen fysio- of oefentherapie, 10 uren behandeling ergotherapie en 7 uren behandeling diëtetiek (inclusief de tijd die nodig is voor onderlinge afstemming en coördinatie van de zorg)
 • de patiënt moet deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek om de effecten van de paramedische herstelzorg te monitoren

Bekijk het overzicht met alle voorwaarden.

Tijdelijke maatregel

Omdat nog niet duidelijk is wat de effectiviteit is van paramedische zorg bij patiënten die herstellen van ernstige COVID-19, gaat het om een tijdelijke maatregel van 1 jaar. Mocht dit nodig zijn, dan kan deze maatregel later worden verlengd. Tijdens dit jaar zal onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit ervan.

Deze zorg valt onder ‘voorwaardelijk toegelaten zorg’. U kunt hierover meer lezen op onze vergoedingenpagina.

Medisch-specialistische revalidatie post/Long-COVID

Momenteel voldoen deze trajecten nog niet aan de stand van wetenschap en praktijk. Zorginstituut Nederland en verzekeraars zijn nog in afwachting van een onderzoek naar de effectiviteit van de interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie (iMSR) bij Long-COVID. Tot die tijd is er in individuele situaties tijdelijk bekostiging mogelijk voor langdurige COVID-klachten vanuit de basisverzekering. Hiervoor moet wel toestemming worden aangevraagd. Meer hierover kunt u lezen bij de medisch specialistische revalidatie.


Veelgestelde vragen

 • Wat als u al onder behandeling was?

  Als u op verwijzing van een medisch specialist na ontslag uit het ziekenhuis onder behandeling was, gaat uw behandeling vanaf 18 juli over op de behandeling volgens deze nieuwe aanspraak. Deze overgang geldt dus niet met terugwerkende kracht.

 • Wat als u geen verwijzing heeft en toch behandeld wilt worden?

  Zonder verwijzing van huisarts of specialist komt u niet in aanmerking voor deze aanspraak.

 • Kunt u naar elke paramedicus?

  Ja, bij ONVZ heeft u vrije keuze van uw behandelaar. U kunt dus naar elke paramedicus. Wel zijn er paramedici die gespecialiseerd zijn in deze zorg na COVID-19. U kunt deze vinden via de website van de beroepsverenigingen zoals: www.defysiotherapeut.com 

 • Wat houdt het onderzoek in?

  In eerste instantie zal het onderzoek inhouden dat uw behandelaar uw behandelgegevens (geanonimiseerd) deelt voor wetenschappelijk onderzoek. U kunt hierover meer informatie vragen bij uw behandelaar.

 • Wat als u niet mee wilt doen aan het onderzoek?

  Dan komt u niet aanmerking voor deze aanspraak.

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.