• Eersteklas Zorgverzekering
  • Snel geholpen door ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,3

Extra aandacht ONVZ voor misstanden in wijkverpleging en ggz

U heeft er misschien al meerdere keren over gelezen: misstanden binnen de wijkverpleging en ggz. Wij zijn hier kritisch naar gaan kijken. En met succes, al zijn we er nog niet.

De misstanden zijn een probleem dat al een langere tijd speelt: zo zagen we al een tijd veel meer niet-doelmatige zorg en fraudegevallen. Daarbij constateerde Vektis dat het aantal uren wijkverpleging dat een cliënt per maand ontvangt bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder veel hoger lag dan bij gecontracteerde zorgaanbieders.

Wat was er aan de hand?

Niet-gecontracteerde zorgaanbieders declareerden, in vergelijking met gecontracteerde zorgaanbieders, opvallend meer zorg dan nodig is of zorg die helemaal niet thuishoort in de basisverzekering. Ook werd er relatief vaak zorg gedeclareerd die helemaal niet werd geleverd. Uit breed onderzoek van onderzoeksplatform Follow the Money kwam zelfs naar voren dat sommige zorgverleners op deze manier structureel torenhoge winsten haalden in hun zorgbedrijf.

Waarom is dat erg?

Dit is een landelijk probleem dat ook bij ONVZ speelt. Omdat wij vrije zorgkeuze bieden, zien we dat (niet-gecontracteerde) zorgaanbieders verzekerden adviseren te kiezen voor een verzekering bij ONVZ. Zo kunnen zij namelijk een hoog tarief blijven declareren. Dit leidt uiteindelijk tot stijgende zorgkosten, die moeten worden opgebracht door al onze verzekerden. Door u dus.

Overigens is het ook belangrijk om te zeggen dat de overgrote meerderheid van zorgverleners binnen de ggz en wijkverpleging zich dagelijks inzet voor goede en zinnige zorg. We zijn deze zorgverleners dan ook erg dankbaar. Juist om deze kwalitatieve zorg ook in de toekomst mogelijk te maken, gaan we misstanden tegen.

Wat doet ONVZ tegen misstanden?

Deze problemen waren voor ONVZ de reden om strenger te controleren. Is de zorg wel geleverd? En is de zorg wel nuttig? Daarnaast moeten verzekerden bij bepaalde zorgsoorten toestemming vragen als zij zorg willen ontvangen van een aanbieder met wie wij geen afspraken hebben. Wij toetsen dan zowel de zorgverlener als de aangevraagde zorg.

Wat levert dit op?

Op onze website kunt u meer lezen over wat wij precies hebben gedaan om de misstanden in de ggz en wijkverpleging tegen te gaan. Door deze acties hebben wij veel zorgkosten kunnen besparen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening aan onze verzekerden.

En dat is weer prettig voor u: want elke euro die wij besparen, komt terecht bij onze verzekerden. ONVZ is immers een vereniging zonder winstoogmerk. Hoewel de ondernomen acties succesvol waren, lijkt de aanpak nog niet voldoende. We onderzoeken daarom ook andere mogelijkheden om onnodige premiestijging te voorkomen en misstanden te bestrijden.


Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.